İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 47  Temmuz 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gonca YAYAN, Hatice BAHATTİN CEYLAN

NO Makale Adı
1525962704 AMBALAJ TASARIMINDA İNTERAKTİF YAKLAŞIMLAR ve TASARIM ÖĞRENCİLERİNİN KONU HAKKINDAKİ FARKINDALIĞININ ÖLÇÜLMESİ

Hızla gelişen teknoloji, tüketicinin değişen yaşam tarzı, rekabetçi ve yenilikçi pazar ortamı, rmaları piyasaya sürdükleri ürünlerini rakiplerinden daha fazla farkedilebilir ve tercih edilir kılan ambalaj tasarımına yöneltmiştir. Bu nedenle, son günlerde adını sıkça duyduğumuz inovatif tasarım kaygısı altında interaktif ambalaj tasarımları devreye girmektedir. Eğlenceli, kullanım yelpazesi geniş ve sı- radışı ambalajların, özelliksiz ambalajlara oranla daha fazla talep edilir hale geldiği günümüzde, bu önemli detayın tasarım öğrencileri tarafından biliniyor olması da oldukça önemlidir. Bu çalışmada, ambalaj tasarımında kullanılan interaktif yaklaşımlar ile birlikte ürünlerin tüketici ile buluşma nok- tasında, etkileşimli tasarımların tüketici algısına yönelik olumlu etkileri ele alınmaktadır. Bu amaçla, öncelikli olarak ambalaj, interaktif ambalaj, satınalma kararı kavramları açıklanmış ardından, bu kav- ramlar hakkında yükseköğrenim düzeyindeki tasarım öğrencilerinin farkındalıkları istatiksel analiz- ler yardımıyla değerlendirilmiş, açıklanan kavramlar ışığında ve elde edilen sonuçlardan yola çıkıla- rak tasarım öğrencilerine çeşitli öneriler sunulmuştur. Bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda, ambalaj tasarımında interaktif yaklaşımlar hakkında tasarım öğrencilerinin bilgi dü- zeyinin yetersiz olduğu görülmüş, araştırma esnasında kendilerine verilen küçük bir bilgi sonrasında yaratıcı kirler sunmuşlardır. Sonuç olarak; çalışmada, gelişen teknoloji ve yenilikçi tasarım konuları hakkında öğrencilerin farkındalık düzeyinin artırılması amaçlanmıştır.