İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 46  Haziran 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Büşra İNCİRKUŞ

NO Makale Adı
1525422886 SANAT ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA KLASİK ESER ÇÖZÜMLEMESİ: HORACE KARDEŞLERİN YEMİNİ

Sanat eleştirisinin gelişimi, daha çok Empresyonizm'in etkileri ile 19.yüzyılın sonlarında olmuştur. Günümüzde ise çağdaş sanatın kavramsal içeriğini zenginleştirerek ona katkıda bulunacak eleştirilerden çok, sergi metinlerinin bir türevi olarak yeniden yorumlanan sanat yazıları söz konusudur. Bu çalışmada Jacques Louis David tarafından yapılan "Horace Kardeşlerin Yemini" adlı eser ayrıntılı bir şekilde çözümlenerek, sanat eleştirisi alanına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu Klasik Dönem eserinde, Roma dönemi kalıntılarının vermiş olduğu ilham ve esin; Neo-Klasik resmin baş konusunu oluşturmuş, David de bu anlayışın ortaya koyulmasında öncü rolü üstlenmiştir. Eserin ana konusu kutsal vatan aşkı, yan konuları vatanseverlik ve kahramanlıktır. Bu çalışmada bu eserin seçilmesinin nedeni; bu başyapıtın sadece Neo-Klasisizm akımında değil, sanatın ve Klasik anlayışın öncü, yol gösterici ve ilerici özelliğinden de payını almış olması ve son derece özgün bir üslupla yapılarak sanat tarihindeki yerini almasıdır. Sanat eğitimi açısından ele alındığında resim çalışmalarının detaylı çözümlemeleri, Görsel Sanatlar alanında öğretmene, öğrenciye, resim sanatı alanında çalışan sanatçıya ve sanata ilgi duyan kişilere yol gösterici olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eleştirisi, Jacques Louis David, Horace Kardeşlerin Yemini