İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 46  Haziran 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa Çağatay GÖKTAN

NO Makale Adı
1525023590 FOTOĞRAF SANATI BAĞLAMINDA ÇEVRE FARKINDALIĞI

Günümüzün gittikçe büyüyen sanayileşme, kentleşme ve tüketim koşulları ile birlikte hızlı ve kontrolsüz bir artış gösteren çöp üretimi, küresel çaptaki çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. İnsanoğlu, her geçen gün daha da şiddetli bir oranda yaşadığı çevreyi kirletmekte ve doğal kaynaklarını da tüketmektedir. Her ne kadar bazı devletler, işletmeler ve sivil toplum kuruluşları gerekli tedbirlerin alınması yönünde “yeşil” başlıklı kavramlarla ifade edilen bir takım girişimler başlatmış olsalar da, alınan önlemler hala yetersiz kalmaktadır. Bu anlamda çevre sağlığına yönelik üretim ve tüketim alışkanlıklarının yeniden gözden geçirileceği çok daha duyarlı bir davranış modeli geliştirilmesi gerekmektedir. Çevre kirliliğine çöpler üzerinden dikkat çeken bazı sanatçıların tematik çalışmalarını konu alan bu makale, fotoğraf sanatının insan ve doğa yaşamını iyileştirme çabası içerisinde olan etkilerine odaklanarak; birey ve toplumları bilinçlendirmek anlamında nasıl bir rol üstlenebileceğini inceleyerek çöp üretimi ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Sanat, Çöp, Çevre Kirliliği, Farkındalık