İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 46  Haziran 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu Hatice GÜRCÜM, Ayçin ÖNEŞ

NO Makale Adı
1524673016 BAKTERİ VE MİKROALGLERİN TEKSTİL BOYACILIĞINDA VE BASKICILIĞINDA KULLANIM OLANAKLARI

Ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip olan tekstil boya ve baskı sektörü, boyama ve terbiye işletmelerinde kullanılan fazla su miktarı ve boyama sonucunda atık sulara verilen, insan ve çevre için zararlı olan boyalar nedeniyle çevresel etkileri tartışılan bir sektördür. Tarih öncesi dönemlerde boyama işlemi için gerekli olan boyarmaddeler, doğadaki bazı bitki ve hayvan türlerinden ya da liken ve mantarların sentezinden elde edilmiştir. 19. yüzyılda sentetik boyaların keşfi ile birlikte doğal boyarmaddelere olan ilgi giderek azalmıştır. Yarattıkları ekolojik hasar belirlenmiş olmasına rağmen, sentetik boyarmaddeler halen önemli ölçüde kullanılmaktadır. Günümüzde bu boyarmaddedelere bir alternatif olarak düşünülen biyolojik materyaller ve bakteriyel pigmentler, biyo-bozunur olmaları ve çevreye zarar vermemeleri nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak bakteri ve alglerden elde edilen boyaları konu alan çalışmalar henüz Ar-Ge aşamasında olduğundan tekstil endüstrisi içinde yeterince yer almamakta, avangart sanatçılar tarafından bir sanat formu olarak kullanılmaktadır. Yenilikçi bir araştırma alanı olan mikroalglerden pigment elde edilmesi sanatsal, çevreci ve yaratıcı yönüyle de dikkat çekmektedir. Bu nedenle bu araştırma son yıllarda bakteriyel pigmentlerle mikroalgleri kullanarak tekstil boyama ve baskı çalışmaları yapan tasarımcıların çalışmalarını örneklendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: bakteri, mikroalg, tekstil boya-baskı, tekstil tasarımı