İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 45  Mayıs 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Neslihan ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1524661630 BİR YÜZEY OYUNU OLARAK RESİM

Sanat tarihi kitaplarında özellikle soyut sanatla ilgili resim açıklamalarında bir ifade türü olarak oyun kelimesinin sıklıkla kullanılmış olduğu dikkati çekmiştir. Bu nedenle sanatçıların yaratım süreci ve eserleriyle ilgili ifade edilen oyunun sanatın içerisinde nasıl var olduğunu ve gelişim gösterdiğini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada, ilk olarak insanoğlunun evrimini oyun sayesinde sürdürdüğü görülmüştür. Bilim adamlarının görüşleri ışığında sanatın, bilme ile ilgili becerileri artıran bir tür oyun olduğu belirlenmiştir. Buna bağlı olarak resmin, malzeme ve bedensel esnekliğe bağlı bir tür yüzey oyunu olduğu anlaşılmıştır. İkinci olarak, resim sanatının ilk örnekleri olarak kabul edilen, eski çağların mağara duvarlarında yer alan resimler incelenmiştir. İncelenen bu resimlerde kazımak, çizmek ve tekrarlı noktalamalar yapmak gibi eylemlerin bulunduğu gözlenmiştir. Mağara resimlerini meydana getirmiş bu eylemler yüzey oyunları olarak tanımlanmıştır. Üçüncü olarak, atalardan kalma yüzey oyunlarını sanatsal bir üslup olarak benimseyen Yayoi Kusama, Bruce Riley ve Aelite Andre konu bağlamında örneklendirilmiştir. Sonuç olarak, incelenen sanatçıların resim oyunu yoluyla yaşam için güç kazandıkları çıkarımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oyun, Resim, Yüzey Oyunları