İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 44  Nisan 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özcan ÖZKARAKOÇ

NO Makale Adı
1524516241 20.YÜZYIL HEYKELİNDE İZ BIRAKAN FOVİST BİR RESSAM: HENRİ MATİSSE

Tarih boyunca sanatçının doğayı algılama yoluyla oluşturduğu formlar, farklı ifade biçimlerini, teknik çözümlemelerini ve dil birlikteliklerini gözler önüne sermiştir. Sanatın varlık boyutunu ifade eden sanat eserlerinin nitelik yönünü ortaya koyan bütün veriler ışığında, çağlar boyunca sayısız akım, tavır ve üslup ortaya çıkmıştır. Farklı dönem ve üslupların peşpeşe birbirini takip ettiği ve büyük kırılmaların yaşandığı sanat dünyasında, 19. ve 20. yüzyıl akıl almaz gelişmelere tanık olmuştur. Sanat dünyasının 19. yüzyıl içinde yaşamış olduğu çeşitlilik ve değişim olgusu, bütün disiplinlerde yaratmış olduğu etkiyi doğal olarak heykel sanatında da göstermiştir. Modern sanatın tohumlarının atıldığı 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, heykel sanatının yenilikçi anlayışına temel oluşturmuştur. Heykel sanatçıları 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başıyla birlikte kütle, mekân, hareket, ışık ve form ilişkisi ile yoğun biçimde ilgilenmeye başlamışlardır. Özellikle de modern heykelde sıkça karşılaşılan “hareket” kavramı, plastik açıdan, benzerliğin ve biçimin önüne geçerken, kültürel değerler açısından da dönemin sürekli değişen yapısını tanımlar nitelikte olmuştur. Bu değişim ortamı içinde farklı alanlarda üretim yapan sanatçılar, diğer alanlarda üretim yapmaya başlamış, malzeme çeşitliğinde teknik çözümlemelerle eserler üretmişlerdir. Bu sanatçılardan biri adı Fovizmle ölümsüzleşmiş bir ressam olan Henri Matisse’dir. Bu çalışmada 20.yüzyıl resminin usta isimlerinden olan Fovist ressam Henri Matisse’in, heykel sanatı açısından ortaya koyduğu eserler, bir ressamın perspektifinden bakılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Henri Matisse, Heykel, Fovizm