İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 46  Haziran 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Burak Erhan TARLAKAZAN

NO Makale Adı
1524145746 PUL TASARIMLARINDA OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE KADIN FİGÜRÜ

Pul, önyüzünde ait olduğu egemen ülkenin siyasi, kültürel, tarihi olaylarını, güzel sanatlarını, coğrafyasını, vb. yansıtan çeşitli resim, şekil veya motifler basılmış, arka yüzü zamklı, değişik şekil ve ölçülerde hazırlanabilen değerli bir kâğıttır. Aynı zamanda bir koleksiyon ve iletişim aracı, bu anlamda kültürel bir tanıtım materyalidir. Ülkelerin sahip olduğu değerler pullarla tüm dünyayı dolaşması ve koleksiyonerler sayesinde nesilden nesile aktarılmaktadır. Günümüzde pullar farklı alan, amaç ve konularda üretilen, basımı ve satışı devletlerce planlanan değerli kâğıtlar statüsünde kullanılmaktadır. Üretilen pullarda yer alan konulardan biri de “kadın”dır. Bu çalışmada amaç Osmanlıdan günümüze, pullarda yer alan kadın olgusunu incelemektir. İlk puldan araştırmanın yapıldığı tarihe kadar basılan pullar incelenerek, yıllara göre kadına dair kullanımlar, görsel ve konu anlamında değerlendirilmiştir. Buna göre; pullarda genel anlamda kadının annelik rolünün ön planda tutulduğu, bununla beraber kimi pullarda tarih sahnesinde iz bırakan önemli kadın şahsiyetlerin portrelerine, kimilerinde ise sosyal ve toplumsal rollerde kadın figürlerine yer verildiği görülmüştür. Ele alınan pullar sahip oldukları tasarım özellikleriyle günlük yaşamdan da kesitler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pul, Türk Pul Tarihi, Osmanlı Pulları, Kadın Konulu Pullar, Mektup, Posta