İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 45  Mayıs 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serenay ŞAHİN

NO Makale Adı
1523654674 21.YÜZYILDA SANAT NE KADAR ÇAĞDAŞ OLABİLİR?

Küresel kültür politikaları, tüketim toplumunun iyimser olmasını ister. Çünkü ancak bu yolla kendi varlığını sürdürebilir. Sürdürülebilir olması için her türlü aygıtı kullanır. Bu aygıtlar arasında başat rolü iletişim ve sanat üstlenir. Bu makale, 21. yüzyıl teknolojileri sayesinde iletişim yüzyılının iyimserlik kampanyasına nasıl katkı sağladığına ve sanatın da, küresel kültür politikalarının aynı araçları kullanarak sanatı nasıl etkilediğine ve nasıl bu katkıyı pekiştirdiğine odaklanır. Mevcut durumun devamını sağlamak ve şimdinin ebedileştirilmesi küresel kültür politikalarının atar damarıdır. Bu damarların sürekli kan pompalamasına yardım eden sanat, bizce eleştirel pozisyonunu kaybetmiştir. Bu nedenle bu makale sanatın günümüzde çağdaş olup, olamayacağını sorgular.

Anahtar Kelimeler: iyimserlik, iletişim, sanat, çağdaş, ebedi şimdi