İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 45  Mayıs 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet ÖZKARTAL, O. Oktay BARKIN

NO Makale Adı
1523455802 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ YENİ NESİL AFİŞLERLE ANLATMAK

Kadına yönelik şiddet konusu son zamanlarda artan şiddet olaylarının da etkisiyle, üzerinde daha fazla durulan bir konu haline gelmiştir. Dolayısıyla bu konuyu inceleyen ve irdeleyen grafik tasarımcıların sayısı da günümüzde oldukça fazladır. Buradan hareketle kadına yönelik şiddeti ya da kadın-erkek eşitsizliğini konu alan afişlerde, tasarımcıların şiddet görüntüleri kullanmadan hazırladıkları çalışmalar daha ilgi çekici görünmektedir. Kadınlara yönelik şiddeti önlemek için hazırlanan bu afişlerin, şiddeti azaltmada ya da yok etmede nasıl bir rol oynaması gerektiği, üzerinde durulması gereken bir konudur. Yıllardır kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışmak için hazırlanan afişlerde mor gözlü, darp edilmiş, yaralanmış, aciz görünümlü kadın görselleri kullanılmıştır. Bu afişlerin aksine, kadın-erkek eşitsizliğine gönderme yapılması, kadın ve erkeğin eşit gösterilmesi hatta güçlü kadın imajlarıyla hazırlanan tasarımların yapılması, kadının mevcut şiddet çemberinden kurtulabilmesi bakımından daha etkili olabilir. Bu çalışmada, şiddet görüntülerine başvurmadan, kadına yönelik şiddeti ve kadın-erkek eşitsizliğini eleştiren yeni nesil afişler, aktardıkları (semiyotik) anlamlar bakımından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Afiş, Semiyoloji