İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 44  Nisan 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Rabiha YILDIRIM, Banu Hatice GÜRCÜM

NO Makale Adı
1523156179 ADIYAMAN İLİ GELENEKSEL EL ÖRGÜSÜ PATİKLER ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA

Kültür, toplumun düşünce, inanç ve değerleri ile birlikte her dönem gelişen, değişen yapısıyla bir yaşam biçimidir. Geleneksel kültürümüzün en eski ve önemli parçası olan örücülük sanatının bir dalı da el örücülüğüdür. Kullanılan malzemenin kolay sağlanabilmesi ve ucuz olması, örücülüğün her yerde rahatlıkla yapılabilmesi nedeniyle daha çok kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızın el örücülüğü ile ilgilendiği görülmektedir. Boş zaman değerlendirme ve aileye ekonomik katkı sağlamak amacıyla örülen ev eşyaları, çeyiz eşyaları ve giyim eşyaları arasında kadınlarımız genellikle patik örmeyi tercih etmektedirler. Bir başka deyişle yaşam kültürünün bir parçası olan el örgüsü patikler Anadolu da daha çok genç kızların çeyizleri, hediyelik ve gündelik kullanım için yapılan ürünlerdir ve toplumun kültürel yapısını ve estetik beğenisini yansıtmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Adıyaman yöresi merkez ilçesine bağlı köylerde yürütülen etnografik araştırmada tespit edilen 30 adet şiş örgü patik üzerinde bulunan motif özellikleri açısından incelenerek örneklerle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel El Örücülüğü, Patik, Etnografi, Kültür, Adıyaman