İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 44  Nisan 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mine ERDEM

NO Makale Adı
1522921107 YOLLARBAŞI ULU CAMİ MİHRABINDAKİ FİGÜRLÜ ÇİNİLER

Karamanoğlu Beyliği mimarisinde figürle süslenmiş çinilerin sayıca az olduğu anlaşılmış ve bu alanda yeterli çalışmanın yapılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle beyliğin mimari yapılarından figür motifli çinilere sahip olan Yollarbaşı Ulu Camii çalışmanın araştırma konusu olarak belirlenmiştir. Bu araştırma; Yollarbaşı Ulu Camii’nin genel özelliklerine değinilerek başlamış, figür motifleriyle süslenmiş çinileriyle ilgili detaylı bilgi verilerek tamamlanmıştır. Karaman ilindeki Yollarbaşı Ulu Camii’nin mihrap nişi alt bölümüne figürle süslenmiş iki adet çini plaka uygulanmıştır. Mihrabın üzerine gelişigüzel yerleştirilmiş olan bu çiniler insan ve kuş motifleriyle süslenmiştir. Araştırmada figürle süslü çinilerin teknikleri, formları, türleri, sahip oldukları sembolik değerleri ve benzer motifli örnekleri belirlenerek bu çiniler hakkında detaylı inceleme yapılmıştır. Figür motifli bu çinilerin mihrap bölümüne uygulanma nedeni de araştırmamızda sorgulanarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan bu çalışma ile Karamanoğlu Beyliği dönem mimarisinden Yollarbaşı Ulu Camii mihrabındaki figürlü çiniler araştırılarak Türk sanatı içindeki önem ve değeri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karamanoğlu, Mimari, Camii, Çini, Figür, Süsleme