İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 44  Nisan 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mine Ülkü ÖZTÜRK, Yağmur ARISOY

NO Makale Adı
1522670148 SELÇUKLU DÖNEMİ SERAMİK SANATINDA HAYVAN SEMBOLİZMİ

Selçuklu seramik sanatı, kökenlerini Çin ve Proto Türk kavimlerinden alarak kendi kültürel ve sosyal yapıları ile birleştirip öz sanatına ulaşmıştır. Hayvan sembollerine Türk kültüründe gerek siyasal, gerek sosyal, gerekse ekonomik anlamda sıkça rastlanmaktadır. Selçuklularda da önemli bir yer tutan hayvan sembolleri, Selçuklu seramiklerinde süsleme öğesi olarak sıklıkla kullanılmıştır. Selçuklu seramik sanatında kullanılan hayvan sembolleri, Selçuklu toplumunun soyut veya somut çıktılarıdır. Seramiklerde kullanılan hayvan sembolleri mitolojik anlatımlarla birlikte, Selçuklu toplumunda önemli bir yer tutan av kültürünün işlenmesiyle oluşturulmuştur. Selçuklu seramik sanatında kullanılan hayvan sembolleri günümüze kadar gelerek bize Selçuklu dönemi seramik sanatı hakkında bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sembol, Kültürel, Sosyal, Mitoloji, Seramik.