İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 44  Nisan 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meltem ÖZÇAKI

NO Makale Adı
1522262369 KUBBENİN CAMİ MİMARİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Günümüzde kubbesi ve minaresi olan, değişmez bir cami tipolojisinin var olduğu görüşü hâkimdir. Bununla birlikte cami mimarisinin tarihsel gelişimi içinde kubbe ya da minarenin bir zorunluluk olmadığı görülür. Günümüzde ise söz konusu biçimleniş bir gereklilik şeklinde ele alınmaktadır. Makale kapsamında camilerin tarihsel gelişiminde kubbenin kullanılması, çağdaş camilerde kubbenin yeri ve biçimsel özellikleri incelenecek ve bir tasarım üzerinden konu örneklenecektir.Önce cami mimarisinin tarihsel süreç içinde gelişimi üzerinde durulacaktır. Kubbenin ele alınma şekli, farklı coğrafyalarda, zaman dilimlerinde ve teknolojik imkânlar dâhilinde yapılarda kullanılma biçimleri, sembolik anlamı, yarattığı etki değerlendirilecektir. İkinci bölümde çağdaş camilerde kubbenin ele alınma biçimi yorumlanacaktır. Bu bağlamda çağdaş cami ifadesi üzerinde durulacaktır. Modern camilerde kubbenin ele alınma şekli, biçimsel deformasyonları, boyutsal özellikleri örnekler üzerinden aktarılacaktır. Ardından Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması’na sunulan ekip üyeleri: Meltem Özçakı (ekip başı), Yağız Ezer, Ali Derya Mutlu, Büşra Şık, Ecem Kocaarslan, Canan Ganiç ve yardımcılar: Mahmut Nimetoğlu, Kübra Çelik olan proje üzerinden konu örneklenecektir. Önerilen proje çevresel verileri gözeten, kubbeyi çağdaş bir tasarım bağlamında, günün teknolojik olanaklarını kullanarak ele alan, yorumlayan bir tasarım olduğundan makale kapsamında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Külliye, Cami, Kubbe, Mimari Tasarım, Yarışma, Modern