İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Duygu SABANCILAR

NO Makale Adı
1521028222 BİREYSEL VE TOPLUMSAL HAFIZA NESNESİ OLARAK GÜNCEL SANATTA OKUL ÖNLÜĞÜ

Bu makalede Türkiye’de güncel sanat alanında üretim yapan sanatçıların çalışmalarında yer alan “okul önlüğü” kavramı incelenmektedir. Bireysel, toplumsal ve siyasal olarak bir çok alanda varlığını gösteren okul önlüğü, temel olarak aidiyet ve temsiliyet kavramlarını içermekte ve bu kavramlar özellikle devlet ile birleşmektedir. Türkiye gibi ulus devlet ideolojisine sahip ülkelerde ise, devlet eğit¬im ve öğretim üzerinden bireyi şekillendirmek istemekte ve okul önlüğü neredeyse tüm rejimi temsil eden sistemin bir parçası olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de kendi geçmişlerini sorgulayan sanatçılar; okul önlüğü ile çocukluk anılarında karşılaşmakta ve okul önlüğünü bireysel hafızalarının bir temsi¬li olarak yaptıkları çalışmalarında kullanmaktadırlar. Kimi zaman metaforik kimi zamansa gerçekçi anlatımlarla karşımıza çıkan okul önlüğü, bireysel bir anının nasılda toplumsal bir anıya dönüşebi¬leceğini göz önüne sermektedir. Bu kapsamda bir çok somut ve soyut anlam barındıran okul önlüğü üzerinden, Gülsün Karamustafa, Esra Ersen, Gözde İlkin, Serkan Çalışkan ve Merve Üstünalp’in çalışmalarından yola çıkılarak bireysel ve toplumsal hafızanın izleri sürülmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: okul önlüğü,
güncel sanat, bireysel hafıza, toplumsal hafıza