İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ümit Güvendi ULUTAŞ, Hüsnü DOKAK

NO Makale Adı
1521023855 MODA VE TEKNOLOJİ BAĞLAMINDA YIĞIN NESNELERİN SANATSAL İMGELERE DÖNÜŞMESİ

Pek çok fenomen tarihin çeşitli çağlarında farklı varoluşlara sahipken modernizmin ekonomik ve kültürel yeniden yapılanmasında karakter olarak önemli düzeyde değişime uğramıştır. Bu değişimlerin yarattığı genel çerçeve ekseninde çalışmada "Yığın" ve "Yığınlaşma" olgusu modernizmin dinamikleri ve postmodern etki bağlamında kavramsal düzlemde incelenmiştir. Sınırlılıklar gereği bu incelemede yığınlar, moda ve teknoloji başlıkları altında toplanarak çağdaş öznenin üzerinde oluşturulan kültürel kuvvete dikkat çekilmektedir. Yeni bir özne yaratan modernite ve sonrasında karşılaşılan post modern etkinin neden olduğu çağdaş bir fenomen olarak nesnelerin yığınlaşması ve bunun sanatsal yansımaları ve alternatif öznellik önerileri çalışmada ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler: yığın, modernizm,
postmodernizm, nesne, moda, teknoloji, yığınların sanatsal imgeleri