İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 44  Nisan 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selma ŞAHİN

NO Makale Adı
1520867010 BASKI RESİMLERLE KÜTAHYA KENT DOKUSU UYGULAMALARI

Anadolu’nun eski yerleşimlerinden birisi olan Kütahya, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış medeniyetler kentidir. Bu uygarlıkların izlerini Kütahya’nın kent dokusunu oluşturan mimari yapılarda görmek münkündür. Bu araştırmanın amacı; Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerlerinin somut belgeleri olan kent dokusunu oluşturan mimari yapıların incelenmesi, baskı resim teknikleri ile uygulamaların yapılması ve bu uygulamaların (eserlerin) analiz edilmesidir. Bu araştırma betimsel ve nitel bir çalışmadır. Araştırma Kütahya kent merkezinde kent dokusunu oluşturan mimari yapılardan; Kütahya Kalesi, Ulu Cami, Balıklı Cami, Sadettin Camii, Yeşil Cami, Çukur Çeşme Mescidi, Eğdemir Hamamı, Çinili Çeşme, Germiyan Sokağı, eski Kütahya evleri ve bu mimari yapıların baskı resim teknikleri (yüksek baskı ve çukur baskı teknikleri) ile yapılan uygulamalar ile sınırlıdır. Araştırmanın uygulama örneklerini, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, lisans ve lisans üstü öğrencilerinin 2012-2017 yılları arasında baskı resim teknikleri ile yapmış oldukları çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında yapılan 40 uygulama çalışmasından random yolla seçilen 18 eserin plastik ve teknik açıdan analizi yapılmıştır. Bu araştırma öğrencilerin yaşadıkları kentin dokusunu oluşturan mimari yapıları tanımaları, korunması ve yaşatılmasının önemini kavramaları ve bu yapıları sanatsal uygulamalara akatarabilmeleri bakımından önemlidir. Araştırma sonuçlarına göre, sanatsal uygulamalarda Kütahya’nın kent dokusunu oluşturan mimari yapıların konu olarak ele alınması; öğrencilerin bu yapıları tanımaları ve kent dokusunu oluşturmadaki önemini kavramaları açısından yararlı olmuştur. Uygulama çalışmalarında baskı resim teknikleri ile yapıların doku etkileri başarılı bir şekilde verilmiş, gerçekçi ve soyut yorumlamalara gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Baskı Resim, Kütahya, Kent Dokusu