İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin SÖNMEZ

NO Makale Adı
1520756519 LEON GOLUB VE FERNANDO BOTERO’NUN RESİMLERİNDE İŞKENCE TEMASI

Bu yazıda, Leon Golub ve Botero gibi iki değerli sanatçının, ülkemizde çok tanınmayan doğrudan işkenceyi konu edindikleri resimleri biçim ve içerik açısından incelenmesi, tanıtılması amaçlanmıştır. Leon Golub “Paralı askerler” adını verdiği resimlerinde askerlerin kayıtsız duruş ve tavırlarıyla, kurbanlarına işkence yapmalarını konu edinir. Sanatçının büyük boyutlu bu resimlerinde, çerçevesiz keten bez üzerine boyanın, verniğin kat kat sürülüşünde, kazınmasında, figürlerin duruşlarında güçlü ifade ve ekspresif etkiler vardır. Leon Golub resimlerinde şiddeti uygulayanların ve mağdurların milliyetlerine ilişkin ipuçlarını vermez. Sanatçı böylece şiddeti, işkenceyi, acıyı milliyetler üstü, bütün ırklara ait, insanlığın sorunu olarak görür. Botero’nun resimlerinde ise tersi bir durum söz konusudur. Sanatçı Amerikan askerlerinin Irak’ı işgalinden sonra Ebu Garib Cezaevi’nde büyük bir aşağılamayla mahkûmlara yaptıkları işkenceleri konu edinmiştir. Botero, resimlerini, temiz, titiz fırça sürüş teknikleriyle kusursuz fantastik bir gerçeklikle oluşturmuştur. Resimlerde kurbanların korku ve kaygıları, işkence görmüş, kanamış, sevimli şişman vücutlarından dışarı taşmaktadır. Sanatçının ironik bu yaklaşımı, insan onurunu hiçe sayan işkencenin korkunçluğunu, acımasızlığını izleyene derinden hissettirmektedir. Sonuç olarak şiddet ve işkence, insanın biricik yaşamını tehdit eden, insanlığı gerileten olumsuz gayrı medeni tutum ve davranışlardır. Sanatçılar geçmişten bu güne şiddeti işkenceyi olumsuzlayan resimler yapmışlardır. Leon Golub ve Botero’un konuyla ilgili ekspresif ve ironik farklı yaklaşımları, çağdaş sanatın ifade farklılıklarındaki güçlü göstergeleridir.

Anahtar kelimeler: Leon Golub, Fernando Botero, İşkence, Resim