İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 44  Nisan 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Esra VAROL

NO Makale Adı
1519845061 MODA TASARIMINDA YARATICI BİR ÜRÜNÜN ÖLÇÜTLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER

Tasarım eğitiminin başlıca amaçlarından bir tanesi, yaratıcı ürünler tasarlayabilen yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektir. Her tasarım alanında olduğu gibi moda tasarımı alanında da eğitimin her düzeyinde yer alan dersler, yaratıcılığın geliştirilmesine ve öğretilmesine hizmet etmektedir. Bu araştırma, Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin yaratıcı ürünün ölçütlerine yönelik görüşlerini ele alarak yaratıcı ürün tanımının oluşturulması amacı ile hazırlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, tasarımcı adayı olarak dördüncü sınıf öğrencileri ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin betimsel analizi ile ulaşılan bulgular araştırma amacı doğrultusunda sunulmuştur. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre yaratıcı ürünün başlıca ölçütlerinden bazıları, özgünlük, yenilik-farklılık, şaşırtıcılık ve üretim kalitesidir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Moda Tasarımı, Yaratıcılık, Yaratıcı Ürün