İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elif KARAASLAN, Turan ENGİNOĞLU

NO Makale Adı
1519629990 ONLAR GRUBU VE GRUBUN KAYIP ÜYESİ: IVY STANGALI

Türk resim sanatı tarihinde Onlar Grubu, yöresel ve geleneksel sanat biçimlerinden yola çıkarak Türk resmine hem özgün hem de çağdaş bir yorum kazandırma amacı güden bir grup olarak karşımıza çıkar. 1946 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 10 öğrencisi (Mustrafa Esirkuş, Leyla Gamsız Sarptürk, Fikret Elpe, Mehmet Pesen, Nedim Günsür, Saynur Kıyıcı Güzelson, Hulusi Sarptürk, Ivy Stangali, Fahrünnisa Sönmez ve Maryam Özacul Özcilyan) tarafından oluşturulan Onlar Grubu’nun üye sayısı, Turan Erol, Orhan Peker, Osman Zeki Oral, Fikret Otyam, Adnan Varınca gibi sanatçıların katılımıyla kısa sürede 20’nin üzerine çıkar. Son toplu sergisini 1954’te gerçekleştiren grup, daha sonra bazı üyelerin ortak amaçtan uzaklaşarak bireysel çalışmalara yönelmesi ve bazılarının da yurt dışına gitmesiyle etkisini yitirir ancak Onlar Grubu Türk resminde önemli bir hareket olarak tarihte yerini alır. Bu çalışmada Türk resminde Doğu-Batı sentezini gerçekleştirme düşüncesiyle oluşturulan Onlar Grubu ile grubun kurucuları arasında yer alan Ivy Stangali’nin az bilinen sanat ve yaşam öyküsü ele alınmıştır. Elde edilen bilgiler ulaşılan görsellerle desteklenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Onlar Grubu, Türk resmi, İvy, İvi, Ivy Stangali