İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sema ÖZKAN TAĞI

NO Makale Adı
1519565861 TEKSTİL TASARIMINDA ALIŞILMADIK BİR EKOLOJİK BASKI YÖNTEMİ “PAS BASKI”

Son yıllarda pas lekesinin bir sanatsal tekniğe dönüştürülebileceğinin fark edilmesiyle pasın tasarım dünyasında kullanımı başlamıştır. Kimyasal boyaların çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların da ortaya çıkmasıyla doğal malzeme arayışlarına yönelim artmış ve yeni malzeme ve tekniklerle özgün tasarımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerden ekolojik baskı, bitkiler ve paslı metaller gibi doğal malzemeleri kullanarak yüzeyde desen oluşturulması işlemidir. Ekolojik baskı yöntemlerinden pas baskının kullanımı son yıllarda dünyada hızla artmaktayken ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada pasın tasarım dünyasında kullanımı ve yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Ekolojik baskı, tekstil tasarımı, pas, pas baskı