İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Devabil KARA

NO Makale Adı
1517916535 GÖRSEL DÜNYANIN VE GÖRSEL ALANIN ALGILANMASI: ÜÇ BOYUTLU ALAN VE RESİM ALANI

İçinde yaşadığımız ve anlamlandırdığımız görsel dünyamız değişik faktörler ile sürekli değişim halindedir. Bu değişimler iki farklı algılama biçimi ile açıklanabilir. Görsel dünya ve görsel alanın algılanması: Görsel alan ve görsel dünya arasında izleyicinin bilgi birikimine, fiziksel pozisyonuna bağlı olduğu kadar derinliğe bağlı farklılıklar da vardır. Bunlar kolaylıkla izlenecek farklılıklar değildir. Görsel alanın resimsel bir değeri vardır. Bu resimsel değer optik kurallar ile açıklanabilir. Bir resim hakkındaki fiziksel esas, üç boyuttaki objelerin iki boyuta yansıtılmış bir karakteri olmasıdır. Bu düşünceyle görsel alan ve görsel dünyayı karşılaştırdığımızda, bir açıdan görsellik nesnelerin büyüklüklerinin mesafe artıkça küçülmesidir. Diğer açıdan büyüklükleri ne olursa olsun aynı kalmalarıdır. Bu iki durum izleyicinin pozisyonuna bağlı olduğu gibi izleyicinin tavrına da bağlıdır. Gibson’a göre görsel dünya derinlik şekillerini içine alırken görsel alan yansıtılmış şekilleri içine alır. Görsel alan duyumsanırken görsel dünya algılanır. Başka bir deyişle görsel alan görülür, görsel dünya ise bilinir. Bir görüntüyü algılamak bir biçimlendirme sürecine katılmak anlamına gelir. Bu özel bir çaba gerektiren yaratıcı bir eylemdir. Resim düzleminde görüntü deneyimi, düzenleme süreci yoluyla geliştirilmiş bir biçimdir. Bu plastik görüntü, canlı organizmanın sahip olduğu tüm özelliklere sahiptir. Resim düzleminde plastik görüntünün davranışı onu meydana getiren bireysel parçaların davranışı tarafından belirlenmez, aksine parçalar bütünün doğası tarafından belirlenir.

Anahtar kelimeler: yüzey, yanılsama,
optik