İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 42  Şubat 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aziz ERKAN

NO Makale Adı
1517655391 RESİM SANATINDA “JUDITH VE HOLOFERNES” EFSANESİNE FARKLI İKİ YAKLAŞIM (Caravaggio ve Artemisia Gentisleschi)

Bu çalışmada eski Ahitte ‘’Apokrif metin’’ olarak geçen “Judith ve Holofernes” efsanesinin erken Barok dönemi ressamlarından Caravaggio ve Artemisia Gentisleschi tarafından ele alış biçimleri sanat tarihi içerisinde araştırılmıştır. Araştırmaya konu olan sanatçıların, Judith ve Holofernes efsanesine benzer biçimde yaklaştıkları ve bu yaklaşımın psikolojik nedenleri incelenmiştir. Başın kesilme an’ını, şiddet, kin ve nefret duygularıyla gösteren ilk ressam olan Caravaggio’nun ardından kısa bir süre sonra Artemisia da bu konuyu Caravaggio ya benzer biçimde betimlediği görülmüştür. Sanat tarihinde çok az ressam Judith’in, Holofernes’in başını vücudundan ayrılmadan kesilme anını göstermeyi seçmiştir. Bu sebeble bu iki eser, sanat tarihinde başın kesilme an’ını gösteren nadir eserlerdir. Bu iki eserde de Carravaggio ve Artemisia Judith ve Holofernes efsanesini başarılı bir kompozisyon kurgusu içerisinde şiddet duygusunun yoğunluğunu izleyiciye aktarmışlardır. Bu makalede Caravaggio ve Artemisia’nın yaşam hikâyeleri ve üslupları göz önüne serilerek, konuya dair verdikleri mesaj bakımından çözümleme yapılmıştır. Sonuç olarak Caravaggio ve Artemisia’nın Rönesans ve Barok döneminin alışıla gelmiş “Judith ve Holofernes” betimlemelerinden farklı yaklaşımlar sergiledikleri, kendi çağdaşlarına ve kendilerinden sonra gelen sanatçılara ilhan kaynağı oluşturdukları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Judith ve Holofernes, Barok, Resim, Caravaggio, Artemisia