İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 42  Şubat 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aysen SOYSALDI, Ebru ÇATALKAYA GÖK

NO Makale Adı
1516621169 TÜRK KUMAŞLARINDA DESEN RAPOR TEKRARLARI

Türk kumaşları hem desen çeşitliliği hem de yüksek kaliteleri ile seçkin bir grup olmuştur. Bu kumaşların sonsuzluk prensibine dayanan desen sistemleri üstün geometri hesapları ile oluşturulmuştur. Büyük ustalıkla oluşturulmuş desen raporları yan yana, üstü üste ya da alt alta getirildiğinde sürekliliği bozmayacak şekilde birbirlerini tamamlamaktadırlar. Böylelikle desenler kesintisiz şekilde sonsuza dek uzatılabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı; Türk kumaşlarında görülen desen tekrar sistemleri ele alınarak diğer çalışmalara rehber olmaktır. Çalışma Osmanlı döneminde yer alan desenli çok katlı kumaşlar ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada yazılı kaynaklar ve 261 kumaş örneği taranarak tekrar sistemleri oluşturulmuştur. Kumaş örneklerinin desen rapor şemaları oluşturulmuş ve birim raporları çizilmiştir. Ayrıca incelenen 261 kumaşın envanter numaraları, yüzyılı, bulunduğu yer, cinsi, hammaddesi, boyutu ve kaynaklarını içeren tablo dökümleri hazırlanmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan tekrar sistemlerinin kullanıldıkları yüzyıl ve kumaş cinsleri yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Rapor, Tekrar sistemleri, Türk Kumaşları, dokuma, desen