İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 42  Şubat 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şive Neşe BAYDAR, Özge SAYILGAN

NO Makale Adı
1516542945 SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNDE PROJE-TEMELLİ ÖĞRENME SÜRECİ: “MASALINI ANLAT KİTAP OLSUN”

Bu makale Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim bölümü öğrencileri ve uluslararası öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kültürlerarası illüstrasyon projesi kapsamında işbirliğine dayalı proje-temelli öğrenme yaklaşımı içinde analizine dayanmaktadır. İlk aşamada projenin çağrı başlığı “ Masalını Anlat, Kitap Olsun” uluslararası öğrencilerin dikkatini çekerek kendi kültürlerine ait bir masalı getirmeleri sağlanmıştır. Ardından ikinci aşama olarak ortak bir atölye çalışmasının ardından Görsel İletişim Tasarım Bölümü öğrencileri farklı kültürel masalları farklı yaklaşımlarla illüstrasyonlarını yapmışlardır. T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen projede farklı kültürler arasındaki benzerlikler üzerinden kültürlerarası alışveriş gerçekleşmiştir. Proje sürecinde öğrenciler kendi gereksinimlerini belirleyen aktif öznelere dönüşmüş ve öğrenmelerini proje-temelli üretim ile tamamlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Masal, Kitap, Hikaye, Proje-temelli, İllüstrasyon.