İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 42  Şubat 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Açelya Betül GÖNÜLLÜ

NO Makale Adı
1516452170 SÖZLÜ ANLATIDAN RESİMSEL ANLATIYA: BOŞ BEŞİK AĞITININ GRAFİK ROMAN OLARAK UYARLANMASI

Resimsel bir anlatı sanatı türü olan grafik romanlar, çeşitli kaynaklardan beslenirler. Grafik romanlar, tıpkı çizgi romanlar gibi, orijinal bir senaryo temel alınarak çizilebileceği gibi başka anlatılardan da uyarlanabilir. Yaygın olarak edebiyat eserleri; öyküler, romanlar ya da şiirler grafik romana uyarlanmaktadır. Bunun yanında ağıtlar gibi ezgili söyleyişler de grafik roman uyarlaması yapmaya elverişli sözlü anlatılardır. Sözlü anlatı sanatı biçimi olan ağıt; daha çok türkü formunda olmak üzere, ölen kimsenin ardından duyulan acıyı ifade eden eserlerdir. Bu çalışmanın amacı; sözlü bir anlatı formunu, resimsel bir anlatı formuna dönüştürmektir. Bu amaç doğrultusunda “Boş Beşik” ağıtının bir bölümü grafik roman olarak çizilmiştir. Çalışmada ilk olarak, grafik roman sanatı tanımlanmış, ardından “Boş Beşik” ağıtının öyküsü üzerine bir inceleme yapılmıştır. Sonuç olarak, beş sayfada çizilmiş olan grafik roman denemesi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ağıt, ağıtların öyküsü, anlatı sanatları, Boş Beşik ağıtı, grafik roman, ilüstrasyon, türkü.