İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 42  Şubat 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuğçe Nur KESİN

NO Makale Adı
1516373954 ALANKAY BATIR DESTANINDA İKİLEMELER

Anlatım gücünü arttırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zanginleştirmek gibi amaçlarla kullanılan ikilemeler için Türkiye Türkçesinde atf-ı tefsiri, ikiz kelime, ikilemeli ad, ikizleme, tekrar, bağlam öbeği ve ikileme terimleri kullanılır. Kazak Türkçesinde qos söz veya qosarlama terimleriyle karşılanan ikilemeler, Türk dili çalışmalarında önemli yere sahiptir. Bu çalışmada 20. yüzyıl Kazak edebiyatının canlı dil hazinesinden biri olan Alankay Batır Destanı içerisindeki ikilemeler tespit edilerek sınıflandırılmış ve Türk dillerinin bir bütün içerisinde incelenmesine katkı sunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kazak Türkçesi, Alankay Batır, destan, qos söz veya qosarlama, ikilemeler.