İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 41  Ocak 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selçuk ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1515493767 TÜRK MÜZİĞİ KLARNET İCRÂCILIĞINDA SELİM SESLER

Anadolu topraklarında klarnet icrâcılığı 19. yüzyılın başlarından itibaren varlığını sürdürmektedir. Farklı kişisel tavırların ortaya konulması, taklidi ve aktarımı sonucunda bugünkü Türk Müziği klarnet icrâ üslûbu oluşmuştur denebilir. Selim Sesler de kendine has tavır özellikleri içeren icrâcılığı ile önemli bir icrâcı, bir ekoldür. Bu çalışmanın amacı; kim tarafından icrâ edildiği hakkında en ufak bilgi olmayan ve ilk kez bu araştırmada açıklanan “Klarnet ile Taksimler” adlı albümdeki taksimlerin Selim Sesler tarafından icrâ edildiğini açıklamak ve kendisi hakkında bir tür biyografik çalışma ortaya koymaktır. Bununla birlikte notaya alınan bir taksim örneği ile kullanmış olduğu süsleme tekniklerinin ve cümle yapılarının yazılı olarak ifade edilmesi ve devamında yapılabilecek çalışmalar bağlamında yeni bir klarnet tavrının Türk Müziği klarnet eğitiminde kullanılabilirliğine zemin hazırlanması amaçları da vardır. Solo ve karma albümlerindeki eserlerin de dinlenmesiyle, taksimlerindeki cümleleri birbiriyle yakın ilişkili olarak birbirine bağladığı, karma olarak yaptığı albümlerdeki eserlerin hemen hepsinde tempolu taksim yaptığı, doğaçlamalarda ileri icrâ becerisini ustalıkla ortaya koyduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Selim Sesler, Türk Müziği, Klarnet, Türk Müziği Klarnet İcrâcılığı