İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 42  Şubat 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sefer KARABÜK

NO Makale Adı
1515425351 1914 – 1951 YILLARI ARASINDA TÜRK MÜZİĞİNİN TÜRK SİNEMASINA KATKILARI

Bu makalede, yüzyılı geride bırakan Türk Sinema tarihinde 1914 ve 1951 yılları arasında çekilmiş olan filmlerdeki müzikler incelenmiştir. Yıllar içerisinde Türkiye’de gelişen sinema sektörü, diğer ülke sinemalarının türlerinden etkilenmiş ve Türk Sineması’nda müziğin önemli rol oynadığı filmler çekilmiştir. Dönemin ünlü ses ve saz sanatçıları ile birlikte, filmlere yeni eserler besteleyenler sayesinde bu filmler, dönemin koşullarının da etkisiyle halkın yeni merak ve eğlence kaynağı olmuştur. Daha önce Türk Sineması ve Türk Müziği içerikli hiçbir çalışma yapılmadığı saptanmış ve bu konu hakkında bilinmeyen verilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma yapılırken Türk Sineması, filmler ve Türk Müziği ilişkisi bakımından dönemlere ayrılmıştır. Araştırmanın kapsamının daraltılabilmesi için Başlangıç Dönemine (1914 – 1939) kısaca değinildikten sonra, Gelişme Dönemi (1939 – 1951) detaylı şekilde ve kronolojik sıra takip edilerek incelenmiştir. Kaynak tarama yöntemi ile film arşivleri, film afişleri, gazete, dergi ve kitaplar incelenmiş; sonuç olarak ulaşılan verilerde 1914 yılından 1951 yılına kadar çekilmiş olan 138 filmin 53’ünün müzik direktörü ve 32’sinde ise eserleri seslendiren sanatçıların isimleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Film Müziği, Sinema, Müzik, Türk Müziği, Türk Sineması