İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 41  Ocak 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şive Neşe BAYDAR

NO Makale Adı
1515236161 GEÇMİŞİN GÖLGESİ: CHRISTIAN BOLTANSKI WILLIAM KENTRIDGE VE KARA WALKER

Bu makale kapsamında örneklenen yapıtlarda, gölgenin çağdaş sanatta temsil alanı olarak kullanımı, gölgenin esere kavramsal olarak katkısı, gerçekte orada olmayan, sözünü söylemeyen/söyleyemeyen bedenin yokluğunun imlemesi açısından ele alınacaktır. İfade aracı olarak kullanılan sanat ve kurduğu dil aracılığı ile bu yokluk temsil edilebilir hale gelir. Ele alınan sanatçıların eserlerindeki ortak özellik, geçmişteki yaşanmışlıkların ve travmaların yansıtılması çabasıdır. Sanatçıların, bugün yaşananlar ile geçmiş arasında bir bağ kurdukları yapıtlarında izlenmektedir. Gölgenin kullanımının bu yapıtlara katkısı ise geçmişin travmatik izlerinin “tekinsiz” oluşunu yansıtması olarak özetlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Gölge, Tekinsiz, Sanat, Travma, Beden