İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 41  Ocak 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuğba ŞENER, Neşe DÜNDAR

NO Makale Adı
1515073262 TİYATRO İÇİN KOSTÜM TASARIM SÜRECİNİN ANALİZİ

Kostüm, tiyatro sahnesinde karakterleri ve yapımın doğasını anlamada önemli bir iletişim aracıdır. Sahnedeki sessiz tercüman olarak da nitelenen kostüm, seyirciye bilgi vermenin yanı sıra performansındaki görsel etkiyi artırmak yoluyla oyuncuya da destek olmaktadır. Kostümün tiyatro sahnesini oluşturan diğer tasarım uygulamaları, yönetmen ve oyuncularla ilişkisinin ortaya konulması, tutarlı ve etkili bir sahne oluşturmak açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, tiyatro sahnesi için kostüm tasarım sürecini belirlemek ve kostümün tiyatro sahnesindeki diğer yaratıcı süreçler ve kişilerle ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmada örnek olay modelinden faydalanılmıştır. 2016-2017 tiyatro sezonunda Konya Devlet Tiyatrolarında sahnelenen Fermanlı Deli Hazretleri oyununun kostüm tasarım süreci, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Örneklemin belirlenmesinde yargısal örneklem tekniklerinden amaçsal örneklem seçim tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak kaydedilmiştir. Araştırma sonucunda sahneyi oluşturan kostüm, dekor ve ışık unsurlarının bir bütün olarak görüldüğü, en yaratıcı ve verimli sonuca ulaşmak için kreatif ekibin yönetmenin öncülüğünde ortak çalışması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak tiyatro için kostüm tasarımı yapmak isteyen tasarımcılara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kostüm tasarımı, tiyatro, dekor tasarımı