İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Erdem OĞUZ

NO Makale Adı
1514498063 TEMELLÜKTEN POSTPRODÜKSİYONA: YASUMASA MORİMURA ÖRNEĞİ

Temellük sanatı ya da diğer adıyla kendine mal etme sanatı sadece bir kopyalama tekniği değildir. Özgün bir sanat eserinden yapılan temellük, sanatçısının kimliği ve özgün fikirlerinin süzgecinden geçtiğinde ortaya çıkan eserin yeniden özgün ya da orijinal olarak adlandırılması mümkün olabilir. Günümüz sanatında giderek yaygınlaşan bu sanatın oluşum süreci ve sonuçta ortaya çıkan sanat Fransız sanat kuramcısı Nicholas Bourriaud tarafından postprodüksiyon olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada postprodüksiyon sürecinin pratikte nasıl işlediğini göstermek amacıyla Japon sanatçı Yasumasa Morimura’nın sanatı ele alınmış ve önemli eserleri içerik, biçim ve sanatçının yeniden yaptığı orijinaller ile olan farkları açısından örnekler üzerinden incelenmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Temellük, orijinal, postprodüksiyon, güncel sanat.