İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özden GEZER

NO Makale Adı
1514484314 SANAT SİYASET İLİŞKİSİ: PROPAGANDA VE PROTESTO

Sanat ve siyaset kavramlarının ilişkisi, sanatın gücünün toplumsal işlevle kullanımının sergilendiği bir çerçevedir. İster bireysel anlamda sanatçının siyaset dili olarak ortaya çıkmış olsun, isterse de bir kurumun ya da yönetim biçiminin söylemlerinin yayılmasına aracı olsun, sanatın bir siyasi rol ile anılması her dönemde karşılaşılmış bir olgudur. Bu çalışmada 20. yüzyılda ortaya çıkmış, siyasetin sanatı anlamında propaganda sanatı ve siyaseti olan sanat anlamında protesto sanatı örnekleri verilerek, sanat siyaset ilişkisinin iki zıt yüzü ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Sanat, siyaset, propaganda, protesto, 20. yüzyıl.