İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülderen GÖRENEK BEYAZ

NO Makale Adı
1514453453 BİLİNEN İLK RESİMLERDEN GÜNÜMÜZE RESİM SANATINDA SİYAH

Siyah, yüzey tüm ışığı emdiğinde ve geride yansıtacak ışık kalmadığında ortaya çıkan nötr bir renk, yani renk yokluğu olarak tanımlanmıştır. 17. yüzyıl İngiliz doğa bilimcisi Isaac Newton’ın spektrumu keşfine kadar tarihte yapılan tüm renk düzlemlerinde daima yerini alan siyah, resim tarihinde de bilinen ilk mağara resimlerinden itibaren hep var olmuştur. Bu çalışmada siyahın, batı resmi kapsamı içinde ilk resimlerden günümüze dek süren sanat tarihindeki serüveni ve çağlar boyunca belli başlı kültürlerde büründüğü kimliği, nitel araştırma yöntemiyle incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, Siyah, İlk Siyah Resimler, Renk, Işık, Karanlık