İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Semra GÜR ÜSTÜNER

NO Makale Adı
1513599870 TEKSTİL TASARIMCISI JACQUELINE GROAG’IN İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDAKİ BAŞARI ÖYKÜSÜ

Kadınların çalışma hayatında olma sürecinin Endüstri Devrimi ile başladığı görülmektedir. Tekstil endüstrisinin itici bir güç olarak karşımıza çıktığı bu süreçte makineleşme ile üretim yöntemleri yeniden biçimlenmiştir. Kadın işçilerin dokuma sektöründe varlık gösterebilmeleri hem dokuma eyleminin kadınla bağdaştırılmasından hem de ucuz iş gücü olarak görülmelerinden kaynaklanmaktadır. Kitlesel üretimle sorgulanmaya başlayan tasarım kavramı daha sonra yerini tasarımcı kavramına bırakmıştır. Yeni oluşan bu meslekte öncelikle mimarlar, sanatçılar ve mühendislerin mobilya, duvar kâğıdı, kumaş ya da kostüm tasarımları yaptıkları görülmektedir. Zamanla tasarımcı yetiştiren okulların açılması ile kadın tasarımcılar varlık göstermeye başlayabilmişlerdir. Erkek egemen bir dünyada yeni oluşan bir meslek içinde, kadınla bağdaştırılan dokuma alanından farklı olarak baskı tasarımı alanında varlığını kanıtlayan Jacqueline Groag’ın başarısı, 20. yüzyılın başlarında Avrupa’da tekstil baskı tasarımının gelişmesinde etkin rol oynaması ve yetenekli öncü kadın tasarımcılardan biri olması nedeniyle anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Jacqueline Groag, tekstil tasarımı, kadın tasarımcı, 20. Yüzyıl.