İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe OKUR, Naciye BOZDOĞAN

NO Makale Adı
1512393160 TÜRK SANAT ORTAMI VE İSTANBUL BİENALLERİ

İlki 1895’te Venedik’te düzenlenen bienaller tarihsel süreç içerisinde, uluslararası platformda, kültürel, sanatsal ve ekonomik anlamda önemli yere sahip olmuştur. Çağdaş sanat ortamında ve uluslararası alanda söz sahibi olmak isteyen sanatçılar, ülkeler, bienaller düzenleyerek ve bienallere katılarak kültür ve sanat etkileşiminde bulunmuşlardır. Böylece ülkeler ve sanatçılar ulusal sanat anlayışlarını uluslararası bir alanda tanıtma imkânı bulmuşlardır. Bu amaçla İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından otuz yıldır iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İstanbul Bienali ile ülkemiz kültür ve sanatıyla birlikte farklı ülkelerin kültür ve sanatlarını geniş kitlelere tanıtıp kültürlerarası bir ilişki ve iletişim sağlanmıştır. Bienallerle beraber ülkemize dünya çapında önemli çağdaş sanatçılar gelmiş ve Türk sanatçılar çağdaş sanat ortamlarında tanınmaya başlamıştır. Bienaller, ülkemizde sanatı kapalı mekânlarda sıkışıp kalmaktan kurtarmış, sergi mekânlarını değişmiştir. Kavramsal çerçevesi, küratörden meydana gelen yapısı, genç kuşak güncel sanatçı kimliği, kültür hareketliliği ve sergileme şekli ile Türk sanat ortamına önemli yenilikler getirmiştir. Bu çalışmada Türk sanat ortamında ve bienal olgusundan yola çıkılarak Uluslararası İstanbul Bienallerinin tarihsel süreci ele alınmıştır. Çalışma literatür tarama şeklinde yapılarak elde edilen veriler betimsel olarak bir araya getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bienal, Küratör, Türk Sanatı