İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Duygu ERKAN

NO Makale Adı
1512286002 GÜNÜMÜZ MODA TASARIMINDA GUSTAV KLIMT ETKİLERİ

Bu çalışmada Art Nouveau (1890-1910) sanat hareketinin resim alanındaki en önemli temsilcisi olan Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in eserlerindeki tasarım öğelerinin, günümüz modasına görsel ve estetik açıdan etkileri incelenerek modanın sanat ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya temel oluşturması amacıyla Klimt’in moda tasarımcılarına esin kaynağı oluşturan ‘’Hayat Ağacı’’, ‘’Adele Bloch Bauer I’’, ‘’Emilie Flöge’nin Portresi’’, ‘’Günebakan’’, ‘’Medicine’’ ve 'Öpücük” isimli eserleri incelenmiştir. Bu eserlerde bulunan desen, şekil, renk gibi tasarım öğelerinin moda ürünlerine yansımaları gözler önüne serilmiştir. Araştırma sonucunda Klimt’in yukarıda bahsi geçen eserleri ekseninde sanatın moda tasarımı üzerindeki etkisine bir yaklaşım sergilenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle 2007-2017 yılları arasında gerçekleştirilen moda koleksiyonlarındaki Klimt etkileri incelenmiştir. Moda üzerine yapılan araştırmalarda Klimt esinlenmelerinin geniş bir ürün yelpazesinde etkili olduğu tespit edilmiştir. İlkbahar/yaz ve sonbahar/kış olmak üzere tüm moda sezonlarında hem Haute Couture hem de hazır giyimde kullanıldığı saptanmıştır. Böylece Klimt’in eserlerindeki üslup ve anlayışın moda tasarımı ile görsel öğeler açısından örtüştüğü ortaya konmuştur. Bunun sonucunda sanatçının eserlerinin moda tasarımlarında uygulanabilir olduğu ve gelecekte de tasarımcılar için sürekli bir esin kaynağı olacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gustav Klimt, Art Nouveau, Moda, Esinlenme, Tasarım