İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İpek ŞENEL ÖZAYTEN

NO Makale Adı
1511942847 GÜNÜMÜZ MEKÂNSAL ALGILAR BAĞLAMINDA SANATÇI ATÖLYELERİ VE DANİEL BUREN'İN SERGİLEME PRATİKLERİ

Günümüz sergileme pratiklerinde, mekânsal deneyimler, yeni malzemeler, beden, fotoğraf, video, fotografik imgeler aracılığıyla mesele edilen kavramların açığa çıkarılması önem kazanmıştır. Mekâna özgü deneyimleri, malzeme kullanımı ve sanatsal öneri sunma bağlamında kimi zaman önyargılarla sansürlendiği, kimi zamansa, izleyiciyle diyalog kurabildiği, tartışmalara açık bir ortamda, sanatçı kendi yörüngesini çizmektedir. Sanat yapıtı, genişleyen alanında sadece çerçevelenip duvara asılabilen ya da el işçiliğiyle yüceleştirilen bir sanat nesnesinden çok, düşün formuyla şekil alabildiği, resim, heykel, fotoğraf gibi sanatsal formlarla mutlak sınıflandırmanın olmadığı, melez bir alandadır. Bu anlayışa göre sanatçı Daniel Buren, geleneksel olmayan malzeme yaklaşımıyla oluşan ve izleyiciye ‘çerçeve’yle sınırlı olmayan somut bir mekân algısı sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: sergileme pratikleri, mekânsal, açık mekân, Daniel Buren, atölye