İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatice GENÇ

NO Makale Adı
1511941428 JEAN AMÉRY’NİN “LEFEU ODER DER ABBRUCH” ADLI ROMANINDA ATEŞ İMGESİ

Bu makalede II. Dünya Savaşı sırasında toplama kampı mağduru olan ve sonrasında “arta kalan” olarak tanımlanan Avusturyalı yazar/filozof Jean Améry’nin Lefeu oder der Abbruch adlı yapıtında yer alan ateş imgesi incelenmektedir. Bunu gerçekleştirirken bu imgenin yazar tarafından nasıl ele alındığını göstermek ve ateş imgesi çerçevesinde saklı olan anlamları ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda ateş imgesi mitolojik, tarihsel, sosyolojik ve psikolojik açıdan ele alınmaktadır. Yazar bir Nazi kurbanı olarak, bu yapıtında olay örgüsünü tarihsel ve toplumsal bağlamda yerleştirmektedir. Bu bağlamda yazarın yaşamından hareketle İkinci Dünya Savaşı’na dair imgeler bulunmaktadır. Metin odaklı incelemenin yanı sıra bu çalışmada kullanılan yöntem olarak yazar merkezli bir tutum da benimsenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Jean Améry, Nasyonal Sosyalizm, ateş, metafor, imge