İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Menekşe Suzan TEKER, Elif Gözde ARI KILIÇ

NO Makale Adı
1511375518 ANTALYA MÜZESİNDE ETNOGRAFİK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan tekstil ürünleri, tarihimizle ilgili önemli ipuçları taşımaktadır. Müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan tekstil ürünlerine gerekli temizlik ve koruma şartları sağlanırken, ailelerinden kalan tekstil ürünlerini evlerinde muhafaza etmeye çalışan kişiler için uygun şartları sağlamak mümkün olamamaktadır. Temizleme, koruma ve saklama koşullarındaki bilgi eksikliği, fiziki koşulların yetersizliği gibi nedenlerle birçok ürünün sonraki nesillere aktarımı imkansız hale gelmektedir. Türkiye'nin sahip olduğu tekstil mirası göz önüne alındığında, konservasyon ve restorasyon konusunda yapılan çalışmaların yetersizliği görülmektedir. Antalya Müzesi Etnografya Bölümü’nde bulunan tekstil ürünlerinin konservasyonunun, alanında uzman eleman sayısının yetersizliği, altyapı ve malzeme eksikliği gibi nedenlerden dolayı tam anlamıyla yapılamadığı görülmüştür. Türkiye'de birçok müzede tekstil konservasyonu laboratuvarı bulunmakta ancak çalışma ve saklama koşullarındaki yetersizlikler konservasyon çalışmalarını sekteye uğratmaktadır. Bu çalışmada Antalya Müzesi Etnografya Bölümü’nde bulunan tekstil ürünlerinin depolama ve sergileme koşulları ile konservasyon çalışmaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Konservasyon, Etnografik Tekstiller, Antalya Müzesi