İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Güneş SÜTCÜ

NO Makale Adı
1511271627 ÇAĞDAŞ RUS KADIN EDEBİYATI EKOLLERİNDEN LYUDMİLA ULİTSKAYA

Bu çalışmada Çağdaş Rus kadın edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan Lyudmila Ulitskaya’nın (1943- ) yaşam öyküsü incelenecektir. Günümüzde Ulitskaya, Rusya’nın yanı sıra Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de en çok tanınan Rus yazarlarından biri olarak kabul edilir. Yalnızca yazar kimliğiyle tanınmaz, aynı zamanda tiyatro yazarı, senarist, aktivist, yerli ve yabancı prestijli çok sayıda edebiyat ödülüne layık görülen çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Ulitskaya’nın asıl mesleği ise genetik uzmanlığıdır. Elde edilen veriler ışığında Ulitskaya’nın, aile büyüklerinin izinden gitmesinin ve sonrasında edebi alana duyduğu ilginin tesadüfî olmadığı gözlemlenmiştir. Bu durum yazarın çocukluğundan itibaren süregelen okuma alışkanlığı ve edebiyata olan ilgisiyle yakından ilişkilendirilmiştir. Öte yandan çalışmamızda Ulitskaya’nın kişiliğine dair uzun yıllardır dostluk kurduğu yakınlarının görüşlerine yer verilmiştir. Bu bağlamda Ulitskaya’yı daha yakından tanıtabilmek için kendisiyle yapılan röportajlardan yararlanılmış ve kişisel anılarının aktarılmasına bilhassa özen gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lyudmila Ulitskaya, çağdaş Rus edebiyatı, kadın edebiyatı, öykü, aile, XXI. yüzyıl.