İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 41  Ocak 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülleman ERDAL, Meliha YILMAZ

NO Makale Adı
1510044481 JAMES ABBOTT McNEILL WHISTLER’IN ESERLERİNDE JAPONİZM ETKİSİ

Bu çalışmada köklü geçmişiyle Japon resim sanatının Batı resim sanatına etkileri üzerinde durulmuştur. Japon resim sanatı ve kültürü ile ilk karşılaşmalar 19. yüzyılda ticari ilişkilerin artması sonucu gerçekleşmiştir. Batıda klasik resim sanatı konularından sıkılan Empresyonistler yeni konuların arayışı içinde iken Japon resim sanatı onlara yeni kapıları aralamıştır. Japon resim sanatıyla ve Japon kültürüne ait eşyalarla tanışan Batılı sanatçılar Japonizm’in etkisinde kalırlar. Japon sanatı ve kültürüne karşı yoğun ilgi anlamında kullanılan Japonizm ile ilk temas kuran ressamlardan biri McNeill Whistler’dır. Whistler’ın, Japon baskı resimlerini koleksiyon haline getirmek için biriktirmesiyle başlayan süreç, Japon resim sanatının felsefesini kendi sanatı ile birleştirip, resimlerinde kullanması şeklinde devam eder. Çalışmanın amacı gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra, bilgiler ışığında Whistler’ın eserlerindeki Japonizm etkisinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma, Whistler’ın konu, biçim, renk, kompozisyon olarak Japonizm etkisinin yoğun olarak görüldüğü eserlerinden örneklerle sınırlandırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi çalışmanın desenini oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Japonizm, Empresyonizm, McNeill Whistler