İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nejla YILDIRIM

NO Makale Adı
1509704944 ANDREY BOLKONSKİ VE PİYER BEZUHOV’UN HAYATIN ANLAMINI ARAYIŞININ L. N. TOLSTOY’UN DOĞA ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

19. yüzyıl Rus edebiyatının önde gelen yazarlarından L. N. Tolstoy “Savaş ve Barış” adlı yapıtında doğa betimlemelerine sık sık yer verir. Ancak söz konusu yapıtta Tolstoy sadece doğayı betimlemez, aynı zamanda doğayla ilgili görüşlerini de doğa betimlemeleri aracılığıyla yansıtır. Bu çalışmada da yapıtın iki ana karakteri Andrey Bolkonski ve Piyer Bezuhov’un hayatın anlamını arayışları sırasında ortaya çıkan doğa Tolstoy’un doğa anlayışı bağlamında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak insan ve doğa ilişkisi, filozofların doğaya yaklaşımları, daha sonra da doğa kavramının Rus edebiyatındaki gelişim süreci ele alınmaktadır. Devamında ise doğayı yaşayan ve gelişen bir organizma, insanı ise bu organizmanın bir parçası olarak gören Tolstoy’un doğa anlayışından hareketle Andrey ve Piyer’in hayatın anlamını arayışları değerlendirilmektedir. Bu çalışma sonunda söz konusu karakterlerin hayatın anlamını ararken yaşadıkları ruhsal, düşünsel ve ahlaksal kriz anlarında ortaya çıkan doğanın onlara yol gösterdiği, onların duygu ve düşüncelerini harekete geçirerek olaylara farklı açılardan bakmalarını sağladığı, onların ruhsal, düşünsel ve ahlaksal gelişimlerine yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsan ve doğa ilişkisi, L. N. Tolstoy’un doğa anlayışı, Savaş ve Barış, Andrey Bolkonski, Piyer Bezuhov