İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ömer ZAİMOĞLU, Mine YILDIRAN

NO Makale Adı
1509608786 MODA TASARIMINDA İNOVATİF BİR YÖNTEM: ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR İLE GİYSİ TASARIMI UYGULAMALARI

Özgün tasarımlar ortaya çıkarmada yenilikçi yöntem ve malzemeler etkili olmaktadır. Çalışmada moda tasarımında inovatif bir yöntem olan üç boyutlu yazıcıları kullanarak özgün tasarımlar ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Yöntem olarak deneysel çalışma prensibi esas alınmaktadır. Deneysel çalışmalar moda tasarım proseslerine göre uygun olarak tasarlanmış giysiler üzerinden yürütülmektedir Çalışmada aynı zamanda üç boyutlu yazıcıların giyside kullanım yöntemleri uygulanarak açıklanmakta, ortaya çıkan aksaklıklara ve olumlu sonuçlara değinilmektedir. Üç boyutlu yazıcıların özgün giysi tasarımında oluşturabileceği fırsatlar ve tasarım ve üretimde bu yenilikçi yöntem ile ilgili yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bilgi ve tecrübenin konuyla ilgilenenlere aktarılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:Üç Boyutlu (3B) Yazıcılar, Moda Tasarımı, Yenilikçilik, Deneysel Çalışma.