İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Münire YILDIZ, Yusuf KEŞ

NO Makale Adı
1509012447 YİRMİBİRİNCİ YÜZYILIN FONT TASARIMLARINDA OKUNURLUK ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Okunabilirlik kavramı, tipografinin birincil işlevidir. Grafik tasarımcı için tasarımda yer alan tipografik karakterlerin seçimi okurun gereksinimine bağlıdır. İletişim için gerekli olan mesaj iletimi, yazıların okunur olmasıyla sağlanmaktadır. Yazıyı okunur kılan nitelikler bir araya getirilerek okurun bilgiyi en az çaba ve zorlukla algılayabilmesi ön görülmektedir. 21. yüzyılda yapılan font tasarımlarında okunurluk ilkesinin ön planda olduğu gözlemlenmiştir. Yeni yüzyılda, hem basılı üründe hem de ekran üzerinde okunurluğu sağlamak için fontlar elverişli hale getirilmeye çalışılmıştır. Okunurluk konusu bağlamında 20. yüzyıl öncesinde tasarlanan fontlar, yeniden ele alınarak geliştirilmiştir. Söz konusu fontlar yorumlanıp, dijitalleştirilerek fontların okunurluk kalitesi artırılmıştır. Bu güncelleme hareketiyle ekran ve basılı ürün üzerinde hem küçük ölçek hem de büyük ölçek okumalarda iyileşme görülmüştür. Yapılan bu çalışmada yeniden yorumlanan fontların okunur olma bağlamında gelişimleri incelenecektir. Tasarımcıların okunur font tasarımı sürecinde yazı karakteri üzerinde değişen yapılar irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Okunurluk, Yazı Karakteri, Sayısal Font, Yeni Tasarım Eğilimleri, Yeni Medya Fontları.