İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatih NALBANTOĞLU

NO Makale Adı
1508919043 TİYATRODA HAZIR-NESNE KULLANIMIYLA ÖNCÜ BİR TOPLULUK: RIMINI PROTOKOLL

Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı buhran ve yıkım sonrasında İsviçre’de ortaya çıkan Dada hareketi, sanat karşıtı tutumu, dinamik ve kışkırtıcı gösterileriyle dönemin sanat dünyasında oldukça ses getirmiştir. Dada hareketi ile beraber ortaya çıkan hazır-nesne olgusu da sanat ve sanat algısı üzerine büyük etki yapmış ve bir anlatı biçimi halini almıştır. 2002’de Almanya’da kurulan Rimini Protokoll topluluğu, konvansiyonel tiyatroya karşı geliştirdikleri öncü tiyatrolarıyla Dada’nın hazır-nesne olgusunu kendi tiyatrolarına taşımıştır. Bu çalışmada, tiyatrolarında hazır-nesne unsurunu kullanan Rimini Protokoll’un tiyatrosu ve topluluğun gerçekleştirdiği çalışmalarından örnekler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rimini Protokoll, Öncü Tiyatro, Hazır-Nesne, Dada.