İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şafak TURGUT, Esra DALKIRAN

NO Makale Adı
1508162582 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANODA PEDAL KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ

Tarihsel süreçte piyano, sürekli değişmiş ve gelişmiştir. Piyanonun önemli bir parçası olan pedallar ve pedal teknikleri de bu değişimden etkilenmiştir. Piyano, birçok özelliği bakımından diğer çalgılardan ayrılmaktadır. Piyano, solo ve eşlik çalgısı olarak müzik eğitimi sürecinin her evresinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Anton Rubinstein, pedalı piyanonun ruhu olarak tanımlamaktadır. Pedal, yorumcuya birçok farklı yorum seçeneği sunmaktadır. Doğru pedal kullanımını, farklı pedal tekniklerini bilmeyen bir müzik öğretmeninin, piyanonun olanaklarını tam anlamıyla kullanmadığı söylenebilir. Pedal eğitimi, piyano eğitiminin önemli bir parçasıdır. Doğru ve etkin bir şekilde kullanılan pedal, müzikal yorumu güçlendirmekte ve performansa olumlu şekilde katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla, piyanoda pedal kullanımı oldukça karmaşık ama bir o kadar da üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Fakat, müzik öğretmenliği lisans programı piyano dersi içeriklerinde pedal çalışmalarına oldukça az yer verildiği düşünülmektedir. Buradan yola çıkılarak araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının piyanoda pedal kullanımına yönelik bilgi düzeylerini ölçmek ve karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Bu amaçla araştırmada veriler, araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan “Pedal Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeyi Sınav Formu” kullanılarak toplanmıştır. Sınav formu, üç adet klasik, sekiz adet test ve bir adet boşluk doldurma sorusundan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının piyanoda pedal kullanımına yönelik bilgi düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar belirlenmiş, çözüme yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Piyano Eğitimi, Piyanoda Pedal Kullanımı