İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Haldun İLKDOĞAN

NO Makale Adı
1508062581 ÜÇ ODA VE ÜÇ ZAMAN, OKUYUCU FİLMİ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Sinematografik mekândan bahsetmek şüphesiz ki göstergeler ve onların perde üzerindeki düzenlenişlerinden bahsetmeyi gerekli kılmaktadır. Çünkü, göstergelerin sinema perdesi üzerindeki düzenlenişleri filmin hikâyesinin izleyiciler tarafından anlaşılır kılınması açısından önemli bir noktadır. Bu çalışmanın amacı, sinema filmlerinde hikâyenin mekân aracılığıyla nasıl vurgulanabileceğini ve mekânın sinematografik anlatımdaki yerini irdelemektir. Bu bağlamda, bu çalışmada Stephan Daldry’ın yönettiği 2008 yapımı “Okuyucu” filminin göstergebilimsel analizi yapılmıştır ve analizin ana materyali filmin ilk iki dakikalık bölümüdür. Çalışmanın hipotezi: "mekân, sinematografik anlatımında kendi bağlamında bir aktör olarak rol alır" şeklindedir. Çalışmanın giriş bölümünde; gösterge ve araştırma yöntemi olarak kullanılan göstergebilimsel yöntem içeriği/kavramları açıklanmıştır. İlerleyen bölümlerde; sinema ve göstergebilim ilişkisinden bahsedilmiştir. Bulgular bölümünde; “Okuyucu” filminin göstergebilimsel analizi gerçekleştirilerek mekânın sinematografik anlatımdaki önemi sorgulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; "Okuyucu" filminin ilk iki dakikalık kısmında gösterilen üç odanın, mekânsal unsurların düzenlenişi bağlamında, filmin hikâyesinde geçen üç farklı zamanda yaşanan olaylar hakkında önemli bilgiler içerdiği tespit edilmiştir. Bu sayede mekân, sinematografik anlatımda bir aktör olarak, bir hikâye anlatıcısı olarak kendine bir rol edinmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Gösterge, Mekân Tasarımı, Nesneler ve anlamlar.