İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fazıla Derya AGİŞ

NO Makale Adı
1507940537 BARIŞ EĞİTİMİ, ÇEVRECİLİK VE AMERİGO VESPUCCİ

Bu çalışmada, öncelikle, İtalyanca olan Amerigo Vespucci’nin mektuplarındaki bilişsel eğretilemeleri ve çevre tahribatının izlerini incelemeyi amaçlıyorum: “Yerliler Altındır,” “Hayvanlar Sağlıktır,” “Okyanuslar Kölelerdir” ve “Doğa Bir Doktordur” bu kitapta bulunan Amerigo Vespucci’nin mektuplarındaki eğretilemelerden bazılarıdır: Vespucci, Amerigo. Cronache Epistolari: Lettere 1476-1508. Hazırlayan: Perini, Leandro. 2013. Floransa: Firenze University Press. İkinci olarak, Amerigo Vespucci’nin mektupları aşağıdakilere göre analiz edilecektir: 1) Amerigo Vespucci’nin geleneksel doğa sevgisi: doğa hakkındaki Yahudi-Hristiyan görüşler ve Aziz Thomas; 2) Amerigo Vespucci’de doğa tahribatının ticari izleri, altın ve ticari yol arayışları gibi; ve 3) Amerigo Vespucci’de doğaya bilimsel yönden bakışlar. Bunlara ek olarak, üçüncüsü, Türkiye, İsrail, İtalya ve İngiltere’de doğal nesnelerle oynanan oyunlara göz atılacak ve karşılaştırılacaktır. Sonuçta, çevreci eleştiriye dayalı bir barış kuramı ileri sürülecektir.

Anahtar Kelimeler: Çevreci beşerî bilimler, çevreci tarih, Amerigo Vespucci, barış eğitimi, Türkiye, İsrail, İtalya ve İngiltere’de çocuk oyunları