İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sezin ALICI

NO Makale Adı
1506602830 19. YÜZYILDA SANATIN BAŞKENTİ PARİS VE İZLENİMCİLİK AKIMI

19. yüzyıl, insanlık tarihinde önemli değişim ve gelişimleri içeren bir dönemdir. Aydınlanma düşüncesi, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile birlikte etkileri ekonomiden politikaya dalga dalga yayılan bu değişim, hiç kuşkusuz sanatın tüm alanlarına yansımıştır. Sanat alanında meydana gelen büyük ve köklü değişimlerin yolunu yazarlar, şairler, müzisyenlerden önce Paris’de yaşayan ressamlar açmıştır. Resim yapmak için açık havaya çıkarak sanatta yeni bir devri başlatan ve bu anlamda “bir teknikten ziyade bir düşünce durumu” olan İzlenimci ressamların belki de tek arzusu Paris şehrinin büyülü güzelliğini ölümsüzleştirmekti. Bu araştırmada, izlenimcilik akımının doğuşu, sanat dünyasına katkıları, bu akıma öncülük etmiş sanatçıların ve sanat eserlerinin ayırt edici özellikleri ele alınmıştır. Sonrasında, resimde başlayan İzlenimcilik akımının müzik ve edebiyat alanlarına etkisi ele alınarak, sanatsal ve tarihsel açıdan önemi gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 19. yüzyılda Fransa, İzlenimcilik, Sembolizm, İzlenimci Müzik, C.Debussy, M. Ravel.