İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 37  Güz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ekin BOZTAŞ

NO Makale Adı
1503736117 ORGAN BAĞIŞI TEMALI SOSYAL AFİŞ TASARIMLARININ GÖSTERGEBİLİM YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Grafik tasarım, kitlelere belirli bir bilgi ya da mesajı ileten görsel bir iletişim aracıdır. Görsel olarak iletilmek istenen her mesaj, grafik tasarım çalışma alanı içinde değerlendirilir. Dolayısıyla grafik tasarım bireyin görsel algı dünyası ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Grafik tasarım; ambalaj, kitap tasarımı, görsel kimlik, hareketli medya, bilgilendirme tasarımı, afiş, dijital medya vb. bir çok tasarım konusuna, çalışma alanına sahiptir. Bu konular içerisinde afiş tasarımı, kitlelere ulaşma becerisi ve pratikliğiyle geçmişten günümüze görsel iletişim için kullanılmakta ve önemle üzerinde durulmaktadır. Afiş tasarımı, reklam unsuru, kültürel nitelikli ya da sosyal amaçlı içerikleri görselleştirmek için tasarlanabilir. Sosyal afiş tasarımları; insan hakları, küresel ısınma, çevre, sağlık vb. seçilen konu doğrultusunda, ticari kaygılar taşımaksızın toplumu oluşturan bireylerde farkındalık oluşturma niteliği taşımaktadır. Organ nakli ve organ bağışçısı olma her toplumu ilgilendiren önemli bir sosyal konudur. Bu konu hakkında bireylerin bilinçlenmesi ve organ bağışçısı olması için sağlık bakanlığının ilgili birimleri, üniversiteler, hastaneler, vakıflar ve dernekler birçok etkinlik ve organizasyon yapmaktadırlar. Bu önemli konuda yapılan faaliyetlerin duyurulması ve ilgili görsel iletişimin sağlanması için grafik tasarım önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada organ bağışı konusunda hazırlanan afiş tasarımları göstergebilim analiz yöntemiyle incelenmiştir. Göstergebilim simgelerin yorumlanmasını, üretilmesini veya işaretleri anlama süreçlerini içerir. Dolayısıyla tasarımcıların organ bağışı konusunda yaratıcı süreci nasıl değerlendirdikleri, özellikle sosyal afiş tasarımı olarak ele alındığında, özgün ve etkili olacak biçimde görsel dili nasıl kullandıklarını çözümlemek ve anlamlandırmak için göstergebilimsel yönteme başvurulmuştur. Afiş tasarımlarında mesajı taşıyan göstergelerin hazırlanması ve tanımlanması; belirtkeler oluşturarak yaratıcı sürecin sistematik olarak anlamlandırılmasına olanak sağlar. Bu doğrultuda bu çalışma içerisinde yapılan afiş analizlerinin, grafik tasarımcılara ve grafik tasarım eğitimi alan kişilere, kendi yaratıcı dinamikleri için değer yargısı oluşturacağı ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afiş tasarımı, organ bağışı, göstergebilim